Comissions del Consell

Comissió Executiva

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sr. Juan José Brugera Clavero President Executiu
Sr. Pedro Viñolas Serra Vocal Executiu
Sr. Carlos Fernández González Vocal Dominical
Sr. Adnane Mousannif Vocal Dominical
Sr. Juan Carlos García Cañizares Vocal Dominical
Sr. Carlos Fernández-Lerga Garralda Vocal Independent

Comitè d’Auditoría i Control

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sr. Javier Iglesias de Ussel Ordís President Independent
Sr. Carlos Fernández-Lerga Garralda Vocal Independent
Sr. Luis Maluquer Trepat Vocal Independent
Sra. Ana Peralta Moreno Vocal Independent
Sr. Javier López Casado Vocal Dominical

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
Sr. Carlos Fernández-Lerga Garralda President Independent
Sr. Adnane Mousannif Vocal Dominical
Juan Carlos García Cañizares Vocal Dominical
Sr. Javier Iglesias de Ussel Ordís Vocal Independent
Sr. Luis Maluquer Trepat Vocal Independent
Sra. Ana Bolado Valle Vocal Independent